Doanh Nghiệp Việt Nam

Urc Vietnam Co.,Ltd

Vietnamese Title: Công Ty TNHH URC Việt Nam

English Title: Urc Vietnam Co.,Ltd

Address: 26 Str., 6 Vsip, Binh Hoa Hamlet, Thuan An Dist.,

Province: Binh Duong

Director: URC ASEAN BRANDS Company

Tel: 3767010

Fax: 3767025

Main Business: CONFECTIONERY AND BEER AND DRINKS

Business: Manufacturing confectionary

887373
Hôm nay
Hôm qua
Tuần nay
Tuấn trước
Tháng này
Tháng trước
Tổng
4723
13859
33282
776144
180277
26962
887373